Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Cảm xúc quyết định tất cả
Hãy nhớ rằng mọi người đều dễ xúc động. Mọi việc họ làm, hay tránh làm, đều bị chi phối bởi những cảm xúc mạnh mẽ. Nhiệm vụ của bạn là đồng cảm với những cảm xúc tích cực và mạnh mẽ của họ để họ có những cảm nhận tốt hơn về bạn; họ muốn giúp đỡ bạn và làm bạn hài lòng.

Dành thời gian để lắng nghe
Hãy nhớ rằng, thời gian bạn bỏ ra để nói chuyện và lắng nghe một nhân viên chính là dấu hiệu cho người đó biết rằng họ quan trọng đối với bạn và với công ty. Đó là lý do vì sao những người sếp tốt nhất luôn dành thời gian để đi vòng quanh văn phòng và nói chuyện với nhân viên. Họ ăn cơm trưa và uống cà phê với nhân viên. Họ sẵn sàng tiếp thu nhận xét và khuyến khích mọi người thảo luận cởi mở cũng như đưa ra những ý kiến khác nhau trong công việc. Họ tạo nên một môi trường mà mọi người cảm thấy rằng họ phải có trách nhiệm với công việc. Trong môi trường đó, nhân viên cảm thấy hài lòng về bản thân mình, toàn tâm cho công việc và làm việc hiệu quả.