Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

Trong lĩnh vực quản trị, MBO là một thuật ngữ được sử dụng cực kỳ phổ biến. Phương pháp quản trị MBO có vai trò không thể thiếu giúp cho công việc của từng cá nhân, bộ phận trong doanh nghiệp trở nên gắn kết, hài hòa và hiệu quả hơn. 

1. MBO là gì?

MBO (Management by Objectives) dịch ra tiếng Việt có nghĩa Quản trị theo mục tiêu – là một phương pháp tiếp cận chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của một tổ chức. Ở đó, ban lãnh đạo và nhân viên cùng thảo luận & giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định. 

2. Các yếu tố cơ bản của MBO.

- Sự cam kết của các nhà quản lý với hệ thống MBO.

- Sự cộng tác, hợp tác của các thành viên trong tổ chức để xây dựng mục tiêu chung.

- Sự tự giác và tự nguyện với tinh thần tự quản của họ để thi hành kế hoạch chung.

- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch.

3. Các thành phần chính của MBO.

- Thiết lập mục tiêu: Đặt ra mục tiêu cụ thể, đo lường được và có thể đạt được cho từng cá nhân hoặc nhóm làm việc.

- Xác định chỉ số đo lường: Định rõ các chỉ số đo lường để đánh giá mức độ đạt được mục tiêu.

- Lập kế hoạch hành động: Xác định các bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra.

- Theo dõi và đánh giá: Theo dõi quá trình đạt được mục tiêu và đánh giá kết quả.

3. Lợi ích của MBO.

- Tăng cường tập trung và định hướng công việc: MBO giúp tập trung vào mục tiêu cụ thể và định hướng công việc của từng cá nhân.

- Tăng cường trách nhiệm cá nhân: MBO gắn kết trách nhiệm cá nhân với mục tiêu và kết quả công việc.

- Giao tiếp và phối hợp hiệu quả: MBO tạo ra một hệ thống giao tiếp rõ ràng và phối hợp giữa các bộ phận và cá nhân trong tổ chức.

- Đánh giá công bằng: đánh giá công việc dựa trên mục tiêu đã đề ra, giúp công bằng và khách quan hơn trong việc đánh giá hiệu suất.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ được khái niệm MBO là gì, lợi ích khi áp dụng MBO cho doanh nghiệp. Chúc bạn sẽ tìm ra được phương pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét