Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Công ty bạn có thể cần giúp đỡ từ các tổ chức dịch vụ tư vấn nhân sự nếu bạn không có một bộ phận quản lý nhân sự hoặc bạn muốn có một người nào đó chia sẻ gánh nặng của nhân viên hành chính nhân sự. 

Tùy vào qui mô của công ty bạn, có thể sẽ không là tối ưu khi tuyển nhân viên vào bảng lương để quản lý tuyển dụng, tiền lương, phúc lợi, phát triển các hướng dẫn sử dụng chính sách, …
Các tổ chức tư vấn nhân sự chuyên nghiệp cung cấp các chuyên gia tư vấn cho công ty của bạn nhưng các chuyên gia này không có tên trong bảng lương của công ty bạn. Các dịch vụ tư vấn nhân sự đảm bảo rằng bạn vẫn tuân thủ theo luật và các qui định về lao động của quốc gia.

1. Lý do 1: Các dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực có thể giúp công ty bạn tiết kiệm tiền. Thay vì thuê một giám đốc nhân sự, bạn có thể thuê chuyên gia tư vấn nhân sự trên cơ sở nhu cầu chỉ một vài giờ một tuần hoặc tháng.

2. Lý do 2 Dịch vụ tư vấn nhân sự có thể cung cấp chuyên gia ngay lập tức cho tổ chức của bạn. Nếu bạn đã có nhân viên chuyên trách để quản lý tất cả các lĩnh vực nhân sự, bạn có thể thuê dịch vụ tư vấn nhân sự để bổ sung cho khả năng nhân sự hiện tại hoặc để điền vào bất kỳ khoảng trống nào đang tồn tại.

3. Lý do 3: Dịch vụ tư vấn nhân sự rất hữu ích trong những thời điểm khủng hoảng. 
Ví dụ, công ty bạn đang bị kiện vì sa thải một người nào đó, điều quan trọng là thuê một chuyên gia tư vấn nguồn nhân lực để được tư vấn, một công ty nhỏ thường không có khả năng có chuyên môn xử lý cuộc khủng hoảng như vậy.

4. Lý do 4 Dịch vụ tư vấn nhân sự có thể giúp công ty bạn phát triển các chính sách nội bộ, xây dựng các hệ thống quản lý nhân sự chuyên nghiệp như hệ thống quản lý tiền lương và phúc lợi, hệ thống quản lý hiệu suất làm việc, các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp,…

5. Lý do 5 Nếu bạn đang cân nhắc việc thay đổi tổ chức, nó luôn luôn là một ý tưởng tốt để thuê các chuyên gia tư vấn nhân sự nhằm có được một quan điểm từ bên ngoài tổ chức. 

Các chuyên viên tư vấn nguồn nhân lực đã tư vấn cho nhiều khách hàng về thay đổi tổ chức để giảm chi phí, tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực, nâng cao dịch vụ khách hàng, … Họ có nhiều kinh nghiệm đa dạng để thực hiện thay đổi mà ít làm gián đoạn các hoạt động của các công ty.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét