Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Các nhà quản lý có rất nhiều cách để ghi nhận thành tích trong công việc của các nhân viên. Một trong những cách truyền thống là thăng tiến sự nghiệp hoặc tăng lương hoặc cả hai. Nhưng làm thế nào bạn biết liệu người đó đã thực sự sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo hay xứng đáng với việc tăng lương?

Ý kiến của các chuyên gia:

" Người quản lý thường cảm thấy trách nhiệm vô cùng nặng nề trong việc tìm kiếm người phù hợp với các vị trí quan trọng trong công ty," ông Herminia Ibarra, Giáo sư của tổ chức lãnh đạo và khoa học, Giám đốc của chương trình sáng kiến lãnh đạo INSEAD nói. Điều quan trọng là các nhà quản lý cần đưa ra những quyết định về vấn đề thăng chức và tăng lương một cách cẩn thận. "Tôi nghĩ người được một tổ chức đề nghị thăng chức là một người có chỉ số văn hóa cốt lõi rất cao", ý kiến của Susan David, đồng giám đốc của Viện đào tạo Havard và McLean , giám đốc sáng lập của Evidence Based Psychology LLC, và một tác giả thường xuyên có bài trong mục thảo luận của HBR's. 

Đánh giá kết quả làm việc thông qua nhiều nguồn thông tin


Bước đầu tiên, bạn cần phải chắc chắn nhân viên có thể đảm nhận công việc mà bạn thăng tiến cho họ. Hãy xem lại kết quả công việc của họ. 

Xem xét khả năng cân bằng thách thức

Một chỉ số tốt là khi bạn có thể thăng chức cho ai đó là liệu anh ta thể hiện được khao khát học tập và đương đầu với những thách thức mới. Những người xuất sắc trong công việc của họ sẽ nhanh chóng tin thông chúng và cần được tiếp tục bồi tạo.

Thử nghiệm trước khi đảm nhiệm công việc mới



Hãy nhớ, có rất nhiều cách để tạo động lực

Những nguyên tắc cần ghi nhớ:

Nên:

- Chắc chắn rằng nhân viên của bạn đang làm việc hết năng lực.
- Sắp xếp một cách hợp lý để giúp bạn đánh giá được liệu nhân viên của mình có thực sự xuất sắc ở vị trí mới.
- Tìm kiếm nhiều phương pháp khác nhau để cổ vũ nhân viên của bạn – ngoài việc tăng lương và thăng chức cho nhân sự

Không nên:
- Nói không với những đề nghị tăng lương hoặc thăng chức mà không giải thích lý do rõ ràng.
- Dựa vào đánh giá cá nhân của riêng bạn về thành tích của nhân viên – hãy tham khảo ý kiến xung quanh.
- Cho rằng việc thăng chức sẽ khiến nhân viên hài lòng – hãy tìm ra việc thực sự phù hợp với sự quan tâm và khả năng của nhân viên đó.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét